fbpx
Home/Shop
 • อาหารสำหรับเบี๊ยดดราก้อน * * สามารถให้ Mazuri® Hedgehog Diet ทดแทนได้
  • สูตร - 5MKJ
  • น้ำหนัก - 8 ออนซ์ / 226.79 กรัม
 • Mazuri Small Tortoise Diet LS เป็นอาหารที่มีเยื่อใยสูง ถูกออกแบบมาสำหรับเต่าสายพันธุ์เล็ก ลูกเต่า สัตว์เลื้อยคลานที่กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น อีกัวน่า ยูโรมัสติก และเต่าที่กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น Box Turtle
  • สูตร - 5M3A
  • น้ำหนัก - 170.09 กรัม
 • Mazuri Rat & Mouse Diet เป็นอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูง และสมบูรณ์ครบถ้วน สูตรอาหารได้รับการคิดค้นเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของหนูในทุกช่วงอายุ
  • สูตร - 5663
  • น้ำหนัก - 2lb / 0.9 กิโลกรัม
 • Mazuri Timothy-Based Guinea Pig Diet เป็นสูตรอาหารที่สมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของหนูแกสบี้ในทุกช่วงชีวิต
  • สูตร - 5E6A
  • น้ำหนัก - 2.26 กิโลกรัม
 • อาหารชินชิลล่า สัดส่วนของสารอาหารที่สมบูรณ์ในรูปแบบเม็ด ที่ออกแบบมาสำหรับทุกช่วงชีวิตของชินชิลล่า
  • สูตร - 5M01
  • น้ำหนัก - 1.13 กิโลกรัม
 • อาหารเต่าน้ำจืด
  • สูตร - 5M87
  • น้ำหนัก - 340.19 กรัม
 • อาหารสำเร็จรูปสำหรับนกแก้วขนาดเล็กและนกเกาะคอน ขนาดเม็ดอาหารและรูปร่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม เป็นสูตรพิเศษสำหรับนกที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเพาะขยายพันธุ์  (ลูกนกหัดบิน จนถึงวัยเจริญพันธุ์ และนกที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเพาะขยายพันธุ์แล้ว) 
  • สูตร - 56A6
  • น้ำหนัก - 2.5lb / 1.13 กิโลกรัม
 • อาหาร สำหรับนกปากขอเล็ก และนกปากขอใหญ่ คล้ายคลึงกันมาก แตกต่างกันที่ขนาดเม็ด และ 56A6 / 56A7 มีระดับแคลอรี่ที่สูงกว่าเล็กน้อยเพื่อชดเชยขบวนการเผาผลาญอาหารที่สูงกว่า ของนกแก้วเล็ก อาหาร Mazuri ผ่านขบวนการรีดร้อน แทนการอัดเม็ด ทำให้อาหารย่อยได้ง่ายกว่า ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากนกแก้วมีระบบทางเดินอาหารสั้น ดังนั้นอาหารที่ย่อยง่ายจึงปลอดภัยมากกว่า อาหาร Mazuri ถูกออกแบบมาให้ใช้เป็นอาหารหลัก แต่ก็ไม่มีผลเสียแต่อย่างใดหากใช้เสริมกับผักและผลไม้ แต่ไม่แนะนำให้เสริมด้วยเมล็ดพืช หรือถั่ว เนื่องจากมีปริมาณไขมันสูงซึ่งจะทำลายสมดุลของอาหาร
  • สูตร - 56A8
  • น้ำหนัก - 3lb / 1.36 กิโลกรัม
 • Mazuri Tortoise LS Diet เป็นอาหารที่มีเยื่อใยสูง ถูกออกแบบมาเพื่อเต่าบกที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น เต่าโกเฟอร์ (Gopher Tortoises) เต่าซูคาต้า (Sulcata Tortoises) เต่ากาลาปาโกส (Galapagos Tortoises) และยังสามารถใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เลื้อยคลานกินพืชชนิดอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน
  • สูตร - 5E5L
  • น้ำหนัก - 0.35 กิโลกรัม
 • Mazuri Hedgehog Diet ถูกออกแบบให้มีระดับโปรตีน และกากใยสูง เหมาะสำหรับเม่นแคระ โดยใช้แทนอาหารทั้งหมด หรือบางส่วนของอาหารที่เป็นแมลง
  • สูตร - 5M3D
  • น้ำหนัก - 226.79 กรัม

Go to Top